Zápis do MŠ

Informace k zápisu do MŠ:
 
- proběhne v měsíci květnu 2020
 
 
Informace o povinném předškolním vzdělávání pro zákonné zástupce dětí:
 
Pro děti, které dovrší do 31. 8 2020 věku pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2020 povinné.
 
Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dní
- na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dní
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dní
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 
Pokud dítě ještě do MŠ nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím  vybrané MŠ v termínu zápisu.
 
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
 
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.