Režim dne

 

7:00 - 8:00

7:00 – 8:30

 Příchody dětí do MŠ

Spontánní nebo řízené individuální, skupinové či společné činnosti; tvořivé a estetické činnosti dětí, IP, tělovýchovná chvilka, komunitní kruh

8:30 – 9:00

Hygiena, ranní svačina, úklid po svačině, hygiena

9:00 – 9:30

Dopolední vzdělávací řízená činnost pedagogickým pracovníkem (max. 20-30minut dle věku dětí). Pohybová aktivita, hudební chvilka, didaktické hry na rozvíjení poznání, řeči, grafomotorické prvky

9:30 – 10:00

Úklid pomůcek, hygiena, příprava na pobyt venku (oblékání, obouvání)

10:00 – 11:15

 Pobyt venku – vycházky do okolí, turistické vycházky, sportovní aktivity, hry na zahradě (délka pobytu je závislá na mikroklimatických podmínkách §18, vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích)

11:15 – 12:15

Hygiena, příprava na oběd, oběd, odchody dětí po obědě, příprava dětí k odpolednímu odpočinku

12:15 – 14:15

Odpolední odpočinek – je přizpůsoben potřebám spánku dětí. Dětem s menší potřebou spánku je tato doba využívána ke klidovému programu – předškoláci – hra na flétnu, příprava předškoláků (odpočinek 30 minut)

14:15 – 15:30

Postupné vstávání, hygiena, odpolední svačina, spontánní hravé a pohybové aktivity, pobyt na zahradě, odchody dětí domů