Jídelníček

Čerstvé jídlo je do naší mateřské školy dováženo denně z MŠ Kvasice.

                                                                                  

 
 
Od 1. 11. 2017 došlo k navýšení cen stravného:
 
1, Strávníci do 6 let

     - přesnídávka .........................   8,- Kč

     - oběd ....................................   17,- Kč

     - svačina ................................    7,- Kč

____________________________________

                             celkem                32,- Kč

 

2, Strávníci od 7 let

      - přesnídávka   ......................     8,- Kč

      - oběd  ..................................     19,- Kč

     - svačina  ...............................       7,- Kč

____________________________________

                             celkem                  34,- Kč

 

Rodiče dětí dají inkasní příkaz k povolení výběru peněz ve své bance na účet MŠ Kvasice.

 

č. ú. MŠ Kvasice: 27-5995670207/0100 (Komerční banka)