Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy proběhne ve čtvrtek dne 4. 5. 20017

zápis.docx (351,8 kB)

- žádost o přijetí.docx (18457)

 

Ředitelka MŠ Lubná stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b, a § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání v MŠ Lubná v případě, že počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 překročí počet volných míst nad stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, který lze do MŠ přijmout.

 

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do 31. 8. 2017.