Zápis do mateřské školy

14.04.2016 09:00

Ředitelka mateřské školy vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2016 – 2017, který bude probíhat ve čtvrtek dne 14. 4. 2016 v 9:00 hod. v prostorách MŠ.

 Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud to kapacita mateřské školy dovolí. 

Kritéria:

1.       Poslední rok před zahájením povinné školní docházky

 (tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění)

2.       Trvalé bydliště v obci Lubná

3.        Věk dítěte:

-  4 roky dovršené k 31. 8. 2016

-  3 roky dovršené k 31. 8.2016

-  2 roky dovršené k 31. 8. 2016 – budou přijímány v posloupnosti od nejstaršího dle data  

                                                            narození do naplnění kapacity mateřské školy

4.       Pravidelná celodenní docházka v MŠ

5.       Mateřskou školu navštěvující sourozenec

6.       Neumístěné dítě v minulém roce

Ředitelka MŠ může mimořádně přihlédnut k zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným podmínkám.